ΟΜΙΛΟΣ

Ο όμιλος PAN HEALTH GROUP  έχει ιδρύσει και διαχειρίζεται επιπλέον τρεις κλινικές αιμοκάθαρσης και ένα πολυϊατρείο – διαγνωστικό κέντρο τα τελευταία έξι χρόνια.
ΕΞΟΔΟΣ